Cara Mengecilkan Ukuran File Gambar

Untuk mengecilkan ukuran file gambar atau foto dapat menggunakan program Paint. Langkah ini dapat digunakan ketika file gambar atau foto yang kalian letakkan di web terlalu besar sehingga mengurangi kerapihan lay out template web.

Caranya dapat dilihat di video berikut ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *